12BET hoàn trả game slot 1% không giới hạn mỗi tuần

Vui cược thỏa thích game slot trên nhà cái online 12BET, thành viên được nhận hoàn tiền theo tổng doanh thu cược mỗi tuần. Tỷ lệ hoàn trả tối đa 1%, cập nhật hàng tuần vào tài khoản của thành viên.

Chi tiết tỷ lệ hoàn trả:

12bet hoàn trả

Thể lệ khuyến mãi

  1. Thời gian khuyến mãi từ ngày 1/4/2020 đến ngày 30/4/2020, dành cho thành viên 12BET đăng ký theo loại tiền tệ VND.
  2. Tỷ lệ hoàn trả từ 0.5% đến 0.8% dựa vào tổng doanh thu cược của thành viên đạt được theo từng tuần. Riêng khách mời được nhận hoàn trả 1%.
  3. Tiền hoàn trả tự động cập nhật vào tài khoản của thành viên vào Thứ Ba của tuần kế tiếp.

Điều kiện nhận thưởng

  1. Số tiền tối thiểu được hoàn lại ít nhất là 6.000.000 VND
  2. Trước khi rút tiền, số tiền hoàn trả phải đạt doanh thu cược một lần tại 12Emerald Club.
  3. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày cập nhật tiền hoàn trả vào tài khoản, nếu không đạt doanh thu yêu cầu sẽ bị hủy bỏ.
  4. Chỉ áp dụng đối với các game slot tại 12Emerald Club.
  5. Thành viên được phép tham gia khuyến mãi tại nhà cái 12BET khác cùng thời điểm với khuyến mãi hoàn trả.
  6. Áp dụng theo các Điều Khoản Khuyến Mãi chung của 12BET.