12BET thưởng chào mừng 50% nạp tiền tại Casino Trực Tuyến

Khuyến mãi chào mừng áp dụng tại 8 CLB Casino Trực Tuyến của nhà cái thể thao online 12BET. Mỗi thành viên được nhận thưởng 50% tiền nạp tại mỗi CLB. Tổng tiền thưởng tại 8 CLB tối đa là 14.400.000 VND.

khuyến mãi thưởng

12BET thưởng chào mừng lên đến 50% tiền nạp

Thể lệ khuyến mãi

  1. Áp dụng từ ngày 1/5/2020 đến ngày 31/5/2020, dành cho mọi thành viên 12BET đăng ký theo tiền tệ VND.
  2. Thành viên nạp tiền vào các CLB Casino Trực Tuyến: 12Diamond, 12Crystal, 12Topaz, 12Sapphire, 12Amethyst, 12Pearl, 12Opal, 12Onyx.
  3. Tham gia khuyến mãi bằng cách chọn “NHẬN THƯỞNG”, tiến hành nạp tiền và nhận thưởng ngay sau khi nạp tiền thành công.
  4. Tiền thưởng bằng 50% giá trị tiền nạp, tối đa tiền thưởng tại mỗi CLB là 1.800.000 VND. Tổng tiền thưởng tại 8 CLB tối đa là 14.000.000 VND.

Điều kiện nhận thưởng

  1. Doanh thu để rút tiền bằng 20 lần tiền nạp cộng tiền thưởng.
  2. Mỗi thành viên chỉ có thể có một loại tiền thưởng trong tài khoản ở cùng thời điểm.
  3. Để tham gia khuyến mãi tiền thưởng khác phải đạt doanh thu yêu cầu rút tiền.
  4. Doanh thu hợp lệ chỉ áp áp dụng với kết quả thắng/thua và phải hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận thưởng.
  5. Áp dụng theo các Điều Khoản Khuyến Mãi chung của 12BET.